Fallet Kim

Föräldrarna kritiska till utredningen

Föräldrarna till det omhändertagna spädbarnet Kim i Värnamo är i dag mycket kritiska till den utredning som socialen gjorde innan de tog barnet från dem.

Bland annat har det varit mycket svårt för dem att göra sig förstådda och förstå personalen eftersom de under långa perioder saknat tolk.

Trots bristen på tolkhjälp väger ändå just personalens samtal med föräldrarna tungt vid beslutet att omhänderta pojken.

Kims mamma, är besviken på hur kommunikationen har fungerat.

I verkligheten heter både Kim, Ann och Tom något annat.