Flertalet är nöjda med jobbet i Boden

Flertalet är nöjda med jobbet i Bodens kommun. De flesta medarbetarna trivs med varandra och känner sig respekterade. Däremot finns det sådant som måste utvecklas. Bland annat tycker medarbete under 30 år att dem inte har samma delaktighet i beslutsprocessen som övrig personal. Det här visar den första medarbetarundersökning som kommunen gjort.