Sisu-nyheter på svenska vecka 11: Finskan tynar bort på högskolenivå

Ämnen den här veckan:
Finskan tynar bort på högskolenivå. Fp-förslag om medborgarskap kan unta nordbor. Haninge kan få finsk friskola. Bohlin: ”Norra Sverige ska kunna se finsk tv”. Hanna Lindell ny FRIS-ordförande. Sverigefinska publicistföreningen 20 år. SFRF:s ordförande avliden.

Finskan tynar bort på högskolenivå

Finskan lever en tynande tillvaro på de svenska universiteten. Spar- och nedläggningstrenden som började i Lund och Göteborg har nu också nått norra Sverige. Även på universiteten i mellersta Sverige går språket på sparlåga. I Göteborg lades undervisningen i finska ner i mittenpå 1990-talet, medan Lund flyttade undervisningen i finska till Köpenhamn 2005. Luleå tekniska universitet har skurit ner lektorstjänsten i finska till en fjärdedel och i Umeå kommer professorstjänsten inte att tillsättas mer utan kvar är en lektorstjänst och en adjunkt. I Uppsala har kurser lagts ner sedan lektorstjänsterna minskats från 2,5 till en. Nedskärningarna strider mot de minoritetsöverenskommelser som Sverige bundit sig att följa, säger minoritetsspråksforskare Leena Huss vid Uppsala universitet till SR Sisuradio.
(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

Fp-förslag om medborgarskap kan unta nordbor

Folkpartiet med integrationsminister Nyamko Sabuni i spetsen föreslog i veckan att samma regler ska gälla alla för svenskt medborgarskap. Men för nordbor kan också i fortsättningen delvis andra regler komma att gälla, bland annat kan de komma att slippa den obligatoriska medborgarskapskursen som folkpartiet vill införa. Idag kan nordbor ansöka om medborgarskap redan efter två år, medan övriga invandrare får vänta i fem år. Folkpartiet vill dock inte skrota nordiska överenskommelser, utan nyanlända som talar t.ex. ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige kan få slippa språkkursen som folkpartiet diskuterar, säger folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag till SR Sisuradio.

Finländare som läst svenska i skolan har också tillräckligt goda kunskaper i svenska för medborgarskap, anser partisekreterare Erik Ullenhag. Partiet diskuterar sitt förslag till i höst, då det ska tas upp som regeringsförslag.
(SR Sisuradio/Niki Bergman)

--

Haninge kan få finsk friskola

Den stiftelse som upprätthåller den sverigefinska skolan i Botkyrka vill grunda en sverigefinsk friskola också i Haninge. Stiftelsen har beslutat lämna in en ansökan till Skolverket. Beslutet togs efter att Haninge kommun beslutat att lägga ner de kommunala finskspråkiga klasserna i Haninge till våren. En ny finskspråkig friskola kan dock påbörja sin verksamhet tidigast till hösten 2009.
(SR Sisuradio/Leena Häyrynen)

--

”Norra Sverige ska kunna se finsk tv”

De som bor i de norra delarna av Sverige bör kunna se finska tv-sändningar, anser Sinikka Bohlin, riksdagsledamot och ordförande för den svenska delegationen till Nordiska rådet. I en skriftlig fråga till Finlands regering understryker hon hur viktig tv är för minoritetspolitiken. Bohlin vill veta vad Finlands nordiska samarbetsminister Jan Vapaavuori tänker göra för att garantera dem som bor i norra Sverige tillgång till de finska sändningarna.
(SR Sisuradio/Niki Bergman)

--

Hanna Lindell ny FRIS-ordförande

Hanna Lindell valdes till ny ordförande för Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS) på årsmötet i början på mars. Den nya styrelsen samlas till sitt första möte den 12 april. Den avgående styrelsen har tidigare kommit överens om att lämna sitt uppdrag p.g.a. inre konflikter.
(SR Sisuradio/Niki Bergman)

--

Sverigefinska publicistföreningen 20 år

Sverigefinska publicistföreningen fyllde i veckan 20 år. Jubileet firades på internationella kvinnodagen i Stockholm med en mottagning. Flera personer som bidragit till att den finska medieverksamheten byggts upp i Sverige deltog, som landshövding Mats Hellström och författaren Mark Levengood. Till jubileet gav föreningen också ut en jubileumsutgåva ”Ruotia ja suomia”. Föreningen är öppen för alla publicister som talar finska i Sverige.
(SR Sisuradio/Marjaana Kytö)

--

SFRF:s ordförande avliden

Långvariga ordföranden för Sverigefinska synskadades förbund (SFRF) Antero Viitasalo har avlidit. Han dog efter en olyckshändelse för en dryg vecka sedan, skriver förbundet i ett pressmeddelande.
(SR Sisuradio)

--

Redaktör Niki Bergman
niki.bergman@sr.se

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.