Baskien kan få utökat självstyre

Spaniens omvalda socialistregering kan komma att erbjuda de baskiska provinserna ökat självstyre. Det framgår av ett uttalande i tidningen El País av vice premiärministern María Teresa Fernández de la Vega.

Det spanska socialistpartiet behöver sju ledamöter från ett annat parti för att få egen majoritet i parlamentet.

Det baskiska nationalistpartiet PNV nämns som en möjlig samarbetspartner.

PNV planerar att hålla en folkomröstning om Baskiens självständighet.

Enligt El País kommer regeringen att kräva att omröstningen ställs in som en motprestation i de nya förhandlingarna om autonomi.