Information ska få färre att ringa ambulans

Vårdtagarna i länet ska få bättre information om var de ska vända sig när de söker vård av landstinget. Det efter att ambulanschefen berättat att svårt sjuka riskerar att bli utan hjälp eftersom personer som egentligen inte behöver ändå kallar på ambulans.

Caroline Backman på landstingets informationsavdelning har lett ett projekt som kartlagt hur väl vårdtagarna känner till vart de ska vända sig.

- Något som är aktuellt nu är den genvårdsguide som vi kommer att ge ut direkt efter påsk. Den kommer att finnas på vårdcentraler, apotek och bibliotek i länet. Det hoppas vi kan vara ett led i informationen så att man ska veta vad man själv kan göra i olika situationer, säger hon.