Västra Götaland

Klimatförändringar kräver nya forskare

Skyfall, förorenat dricksvatten och kraftiga översvämningar. Så kan framtiden se ut i västra götalandsregionen. Idag hölls en temadag i Vänersborg om vatten och behovet om bredare utbildning och forskning för att möta klimatförändringarna.

Kommunerna kring Vänern och Göta älv ska tillsammans se till att kunskaperna som krävs kommer att finnas.

-Det är ett problem idag att forskare inom samhälsvetenskap har svårt att förstå forskare inom naturvetenskap och vice versa. Vi måste intigrera dem i en ny utbildning, säger Per-Åke Warg projektledare.