Olika uppfattning om fondavgifter

Finansmarknadsminister Mats Odell tycker att avgifterna på den svenska fondmarknaden generellt sett är för höga. Men företrädare för fondbolagen slår ifrån sig. Det gäller till exempel Joachim Spetz, vd på Handelsbanken fonder och ordförande i Fondbolagens förening.

– Det får stå för honom. Det finns naturligtvis väldigt mycket varierande olika typer av fonder i Sverige. Vi har fonder som har någon tiondels avgift och det är klart att det finns fonder som har en liten högre avgift också. Det viktiga är att det finns 3 000 fonder på den svenska markanden och det har jag svårt att se är en dålig konkurrens.

Men det är en verklighetsbeskrivning som Mats Odell inte delar.

– Jag är förvånad över att avgifterna så lite tycks vara ett konkurrensmedel. Jag hoppas att det kommer igång en sådan konkurrens.

I stort sett alla svenskar äger på ett eller annat sätt fonder. Avgifterna som fondbolagen tar ut berör därför många.

När bolagen på fredagen samlades på Fondmarknadsdagen tyckte flera av branschens representanter att den senaste tidens diskussioner kring höga avgifter och missvisande avkastningsmått varit orättvis.

Pär Bäckman, informationschef på Swedbank Robur, en av Nordens största fondförvaltare, är orolig för att spararna ska tappa förtroendet för Fondbolagen.

– Ja, definitivt. Framförallt därför att mycket av uppståndelsen inte har varit sakligt riktig. Den största risken är att folk slutar spara.

Inte heller Pär Bäckman tycker att dagens avgifter är för höga. Men finansmarknadsminister Mats Odell anser att det finns så mycket pengar i omlopp att avgifterna borde kunna bli lägre.

– Fondmarknaden i Sverige har idag tillgång på 1 600 miljarder kronor, så att det borde finnas förutsättningar för en skärpning och nedpressning av avgifterna, säger Mats Odell.

Fredrik Andersson
fredrik.andersson@sr.se