LRF-ordförande ser positivt på framtiden

Ett historiskt trendbrott. Så säger LRF-ordförande Peter Olsson om den förändrade marknadssituationen för lantbruket det senaste året. Priserna på spannmål, mjölk och i viss mån även lamm och nöt har stigit.

Utvecklingen är positiv, tycker Peter Olsson även om priserna inte stigit lika mycket för gris- och äggproducenter.

- Man får högre priser för det man levererar, men foderkostnaderna ökar, så det äts upp till viss del, säger Peter Olsson.

Han tror att de högre priserna kommer att hålla i sig, även om det kommer att variera en del.