Örnsköldsvik

Nya förslag om vårdcentralerna

Under fredagen lämnar vårdcentralscheferna i Örnsköldsvik in sitt förslag till hur primärvården ska organiseras.

Det har varit stora förändringar och nyligen kom beskedet att vårdcentralen i Själevad skulle flyttas över till Domsjö. Det blev protester omedelbart, och samma sak nu när förslaget kom att flytta dom cirka 5000 patienterna till den nya vårdcentralen Ankaret.

Primärvårdschefen lämnar nu återigen ett förslag till politikerna. Men besparingarna måste fortfarande vara minst lika stora som i det tidigare förslaget, nästan fyra miljoner kronor. I april kan landstinget fatta beslut i frågan.