Försvaret vill förstärka i Afghanistan

Den svenska styrkan i Afghanistan ska förstärkas med kanske 130 soldater och trupperna kan komma att vara kvar i uppemot 15 år. Försvarsledningen vill också skicka Jas Gripen-plan till Afghanistan.

Anders Lindström är chef för Försvarets insatsledning, det vill säga han basar för samtliga stridande förband, såväl i Sverige som utrikes. Just nu är han på en inspektionsresa till den svenska garnisonen i Afghanistan och han betonar att den svenska militära närvaron i landet är långsiktig, allra minst fem år, men sannolikt mycket längre.

– Om vi tittar bara i Europa så har vi oftast varit tio femton år på forna Balkan, så jag tror det är ett exempel på max, säger han.

Militärledningen planerar nu för en förstärkning av den svenska styrkan. Man vill ha fler soldater som kan genomföra patruller, bättre underrättelsetjänst samt helikoptrar för att snabbt kunna transportera soldater till utsatta områden och för ambulanstjänst.

Idag har Sverige drygt 350 soldater i Afghanistan och om ett år räknar försvarsledningen med att den siffran ska vara närmare 500. Regeringen har ännu inte givit formellt klartecken men Anders Lindström räknar med att det ska komma.

Orsaken till att man vill förstärka den svenska styrkan är att hotbilden har försämrats, oron börjar sprida sig från talibanområdena i söder till norra Afghanistan där de svenska styrkorna finns.

– Det är den utveckling vi ser, att det är en tendens det här med att använda olika explosivmedel på raffinerade sätt, självmordsbombare och även ett ökande antal attacker. Vi ser hur det sprids från södra Afghanistan till norra områdena.

Helst vill försvarsledningen också ha Jas Gripen-plan i Afghanistan.

– Vi har ju argumenterat, vi vill ju kunna ta hit stridsflygplan också för att kunna ha som stöd ibland, såväl för att kunna göra spaning som att kunna göra stridshandlingar, säger Anders Lindström.

USA trycker nu hårt på sina allierade att de ska skicka trupp till de södra delarna av Afghanistan där hårda strider pågår med talibanerna. Frågan är om det kan vara aktuellt att skicka svenska soldater dit?

– Det får du fråga våra politiker om. Vi har de förband som andra länder har, vi har samma träning som andra länder och vi har samma förmågor. Så möjligheterna finns ju att utnyttja våra förband.

Anders Lindström betonar samtidigt att Sverige har fullt upp med den uppgift man har i norra Afghanistan. Han markerar också starkt att vid sidan om de militära förstärkningarna så är det viktigt att det svenska biståndet till Afghanistan ökar.

Sten Sjöström, Mazar-e-Sharif i Afghanistan
sten.sjostrom@sr.se