USA

Strid om lag efter hemlig teleavlyssning

Representanthuset i USA:s kongress röstade idag igenom en ny lag som gör det möjligt att stämma telekombolag som samarbetat med säkerhetstjänsterna om hemlig telefonavlyssning sedan terrordåden 2001.

President George Bush har förklarat att han kommer att stoppa lagen genom att lägga in sitt veto. Lagen antogs i representanthuset med 213 röster mot 197, det hade behövts fler röster för att kunna övertrumfa ett presidentveto.

Bush vill att alla de bolag som medverkat i övervakningen av telefonsamtal och e-post ska skyddas och inte kunna ställas till svars av missnöjda kunder.