Fondsparare får inte ersättning av staten

De fondsparare som har krävt ersättning av staten för kursförluster uppkomna i maj 2006, då byte av PPM fonder drog ut på tiden, har fått avslag. JK anser inte att myndigheten har handlat felaktigt och skriver i sitt beslut att det krävs att fördröjningen ska ha orsakats genom fel eller försummelse hos myndigheten för att skadestånd ska kunna utgå.

Det är ett 70-tal ärenden med samma typ av krav från PPM sparare som har fått avslag samtidigt. De krav som riktats mot premiepensionsmyndigheten hänger ”till stor del samman med börsnedgången i maj 2006”, skriver JK. Börsnedgångar som är svåra att förutse, enligt justitiekanslern.

Dessutom har vissa av de klagande råkat ut för långa väntetider till följd av vad PPM kallar produktionssättning, som förlänger den tid det tar att byta fond till fyra dygn, från normalt två eller tre dygn. För vissa fonder, som tillämpar så kallad fördröjd kursrapportering, har det tagit ännu längre tid.

En del har även drabbats av rättelser i efterhand av felaktigt angivna kurser från nio fonder som pågick under perioden 16-19 maj. Begäran om fondbyte under dessa dagar kunde enligt JK: s utredning ta fem dagar.

Sammantaget har kurskorrigeringar, den så kallade produktionssättningen och storkörningen, gjort att det under stora delar av maj 2006 var omöjligt för många fondinnehavare att över huvud taget göra fondbyten.

Men JK anser inte att PPM har agerat på ett sätt som kräver att staten bör betala ut skadestånd, delvis då myndigheten på ett tydligt sätt informerat fondspararna om de åtgärder som begränsat möjligheten att göra fondbyten.

JK: s beslut kan inte överklagas, men om någon är missnöjd kan denna i stället stämma staten inför allmän domstol.