Amerikansk snabbvisit i Latinamerika

USA:s utrikesminister Condoleezza Rice har gjort ett snabbesök i Latinamerika. Syftet med hennes besök i Brasilien och Chile var att stärka banden med USA:s allierade och öka inflytandet i Latinamerika.

USA:s utrikesminister Condoleezza Rice spenderade två dagar i Brasilien och knappt en dag i Chile. Att det var just de länderna hon valde att besöka var ingen tillfällighet.

I den dramatiska krisen nyligen, då ett krig mellan Colombia på den ena sidan, samt Venezuela och Ecuador på den andra sidan tycktes möjlig, var USA det enda landet som gav Colombia sitt helhjärtade stöd.

En varning kanske, för att Washington är på väg att tappa greppet om den kontinent som traditionellt brukar beskrivas som USA:s bakgård.

Condoleezza Rice resa sker dessutom efter det att president George Bush kritiserat Venezuelas Hugo Chavez hårdare än på mycket länge, och efter att röster i Washington har höjts att sätta upp Venezuela på listan av länder som stödjer terrorismen.

Men för att ett närmande till Latinamerika utifrån de utgångspunkterna ska ha utsikter att lyckas krävs stöd från de länder som Washington, vid sidan av Colombia, uppfattar som närmaste allierade. Det vill säga Brasilien och Chile.

Både Brasilien och Chile har markerat en viss distans till Hugo Chavez, men de lär ändå knappast vara beredda att sluta upp bakom en offensiv som syftar till att isolera Venezuela. För de är andra effekter av krisen viktigare, som till exempel den islossning mellan Venezuelas Hugo Chavez och Colombias Alvaro Uribe som tycks vara på gång.

Häromdagen talade de två, för första gången på flera månader, med varandra på telefon och gjorde upp om att snart mötas för att diskutera igenom gamla och nya problem.

Problem finns det gott om, inte minst de nya som uppstod ur krisen och som har att göra med avslöjandena om de nära band som rått mellan Venezuela och den colombianska Farc-gerillan.

Det gör att de flesta uppfattar den överraskande försoning som satte punkt för krisen som skör och bräcklig.

Men allt tyder på att Latinamerika, åtminstone nu, föredrar en skör och bräcklig försoning framför en polarisering där USA håller i piskan.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se