Minskad sjukskrivning inom landstinget

Anställda inom landstinget i Blekinge minskade sina sjukdagar under förra året, det visar den personalstatistik för 2007 som landstinget nu sammanställt.

Antalet sjukfrånvarodagar per anställd var drygt 22 förra året mot drygt 26 året innan.

Men fortfarande har man inte lyckats nå målet på 17 sjukdagar per anställd och år.

I sammanställningen har också kommit fram att 80 procent av dem som jobbar inom landstinget i Blekinge är kvinnor.

Totalt har landstinget omkring 5 000 anställda i Blekinge.

Landstingsrådet Kalle Sandström (s) säger att han på det stora hela är nöjd med resultaten, men medger samtidigt att det finns mycket kvar att göra.

Till exempel gäller det könsfördelningen som alltså är väldigt ojämn idag

– Alla miljöer mår bra av både män och kvinnor, så det vore ju bar med en jämnare fördelning, säger Kalle Sandström.

I statistiken har också kommit fram att fler anställa deltagit i kompetensutveckling förra året jämfört med tidigare år. Detta har också varit en medveten prioritering från landstinget.