Landstinget missar vårdgaranti

Landstinget Västernorrland når inte upp till vårdgarantin när det gäller den specialiserade vården. 11 procent av patienterna får vänta 90 dagar eller mer på behandling eller operation. Men med den noteringen är Västernorrland ändå andra bäst i landet. Bara på Gotland får patienterna vänta kortare tid på specialistvård, enligt en rapport från Sveriges kommuner och landsting.