Näringsministerns pengar för kvinnoföretag har landat

Nu har de så kallade Maud Olofsson-pengarna till kvinnliga företagare börjat fördelas. Och länsstyrelsen i Norrbotten skjuter också till pengar. Meningen är att kvinnligt företagande ska växa och att kvinnor ska våga lämna småskaligheten. Norrbottens kvinnor ska få sex miljoner kronor under några år.

– Nyföretagarna i Norrbotten består av 32 procent kvinnor. Målet är att få 40 procent nyföretagarkvinnor. I hela Sverige är 35 procent av de nya företagarna kvinnor i dag, säger Monica Lejon, som håller i frågan på länsstyrelsen.

Hon säger att det är säkrare att satsa på kvinnliga företagare. Att de tar mindre och färre risker bland annat. När det gäller landsbygdsstödet har det visat sig att det är elva gånger säkrare att satsa på kvinnliga företagare.

– Vad vi vill är att kvinnorna ska våga stärka sina befintliga företag också . Inte ha ”hobbyföretag” utan våga växa och anställa fler. Att komma bort från enpersonsföretaget, säger Monica Lejon, länsstyrelsen Norrbotten.

Redan nu har nio kvinnliga projekt beviljats pengar av länsstyrelsen och Nutek. Det handlar exempelvis om ett nätverk av kvinnliga mediaproducenter, Qmedia, som vill lära sig mer om ekonomi och viss teknik.

Coachor är ett annat koncept som ska ge stöd och mentorskap för kvinnliga innovatörer och entreprenörer i Norrbotten. Luleå Näringsliv AB står bakom.

”Företagsamma framtidskvinnor” i Älvsbyn ska stärka och utveckla kvinnor som vill starta företag i Älvsbyn, genom utbildning i affärsjuridik med mera. I Älvsbyn finns 60 kvinnoledda företag av ortens cirka 300. 30 kvinnor är med i detta projekt redan. Det är vuxenutbildningen, den kommunala, som driver arbetet i Älvsbyn.

Fler program i ”Främja kvinnors företagande” finns på orter över hela Norrbotten.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se