Hultsfred

Timsväntan efter trygghetslarm

De ungefär 400 åldringar i Hultsfreds som har trygghetslarm kopplade till hemtjänsten, kan numera få vänta på hjälp i över en timme.

Orsaken är att från och med denna vecka har nattpersonalen minskats från åtta till sex personer skriver OT

Tidigare skulle den som bor i tätort få hjälp inom 20 minuter, i en femkilometersradie inom 40 minuter och gamla på landsbygden kunde få vänta en timme. Nu gäller alltså en timme för alla.

Enligt den konsekvensbeskrivning som är gjord, ska det inte finnas några större risker för de gamlas hälsa med den nya organisationen.

Pensionärsorganisationen SPI tror inte på detta. Han missätnker att entimmesgränsen kommer att överskridas.

-När samhället går framåt på alla möjliga sätt är det oacceptabelt att det blir tvärtom för de gamla, säger SPI-ordförande Sivert Bergström.