Timrå

Ungdomsstall får vänta

Uppförandet av ett nytt ungdomsstall i Timrå skjuts på framtiden. Detta eftersom Timrå Hästsportförening tror att ett nytt ungdomsstall skulle kunna innebära svårigheter för dess verksamhet och därför är negativt inställd till ett nytt ungdomsstall. Timrå kommuns tekniknämnd har nu tillsatt en arbetsgrupp för att prata med hästsportföreningen. Det nya stallet ska betalas av en privatperson och är tänkt att fungera som en ungdomsgård.