Landstinget

Köper nytt datasystem trots krångel

Nu har Örebro läns landsting bestämt sig för att, trots allt, anlita företaget Tieto Enator, som leverantör av ett helt nytt datasystem för patient- och läkemedelsjournaler.

Redan 2006 skrev landstinget ett avtal med företaget, men nån leverans av systemet har inte skett. Företaget har inte kunnat uppfylla kraven med digitala läkemedelsjournaler.
Men nu har man anlitat en underleverantör, som ska hjälpa till med den biten.
Enligt Jan Olsson, sjukvårdsdirektör i landstinget, har man trots förseningar nu bestämt sig för att fortsätta ha Tieto Enator som förstahandsval och han tror att ett pilotprojekt med de digitala journalerna kan dra igång efter sommaren.
Det nya systemet ska framförallt förhindra att patienter får fel medicin.