Ersätts när vådgaranti överträds

Patienter ska få rätt till ekonomisk ersättning när vårdgarantin inte uppfylls föreslår folkpartiet.

Närmare en tredjedel av patienterna får inte specialistsjukvård inom garantins 90 dagar. Därför vill folkpartiet tvinga landstingen att betala vite och kompensera patienterna om en operation ställs in, skriver Svenska Dagbladet.

Partiet vill även belöna landsting som lever upp till vårdgarantin med en bonus.

Partiet ska nu presentera förslaget för allianspartierna.