Landskrona

Fler väktare i Landskrona centrum

Efter flera rån och oroligheter satsar nu Landskrona kommun 600 000 kronor på att sätta in väktare på vardagseftermiddagarna i centrum.

Kommunen har redan ett förebyggande arbete för att skapa lugn i centrum och väktarna ska ses som ett komplement.

- Om det finns ungdomar som inte lugnar ner sig när man säger till dem så ska väktarna kunna gripa in, säger Annika Wågsäter från Brottsförebyggande rådet i Landskrona.

I Landskrona centrum har det tidigare varit problem med stökiga ungdomar och bråk. En del problem har man löst genom att öka närvaron av fältarbetare.

Flera butiker har också rånats i Landskrona. Det är en orsak till att man satsar på väktare, säger Annika Wågsäter.

Sedan drygt två år tillbaka finns redan ordningsvakter ute på nätterna på fredagar och lördagar tillsammans med tre fältarbetare.

- Vi har mycket positiva erfarenheter av det. De stökiga ungdomarna blir färre men det är den sista delen, de som inte lyssnar som vi sätta in en åtgärd mot, säger Annika Wågsäter.