KRISTIANSTAD

JO kritiserar anstalt i Kristianstad

Han hade en tid på en ortopedmottagning men kom aldrig dit eftersom ingen på anstalten berättade det för honom. Och nu kritiserar justitieombudsmannen Kriminalvårdens anstalt i Kristianstad för att den intagne mannen inte fick en chans att komma till ortopeden. 

Kriminalvården Region Syd har ingen förklaring till varför den intagne inte fick reda på att han hade en tid hos en ortoped och därför aldrig kom iväg dit. I sitt remissvar till JO skriver Kriminalvården att det kan ha berott på bristande kommunikation eller på att ingen i personalen kunde köra honom till ortopedmottagningen.

JO Cecilia Nordenfelt erinrar i sitt beslut om Kriminalvårdens skyldighet att se till att intagna som behöver hälso- och sjukvård vårdas enligt de anvisningar som ges av läkare. Det förutsätter bland annat att Kriminalvården i tid uppmärksammar och på lämpligt sätt åtgärdar kallelser från sjukvården som avser behandling av intagna.

20080314T173726+0100