Nya regler för egna avloppsbrunnar

Det blir hårdare regler för egna avloppsanläggningar i Umeå från och med i vår. Det beskedet kommer från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Från och med i vår ska den som gräver en egen avloppsanläggning ta mer hänsyn till skyddet av miljön. Nya regler gör att det ställs större krav på rening av avloppsvatten från enskilda hushåll. Bland annat kommer minireningsverk att krävas på många ställe med hög skyddsnivå, där trekammarbrunnar är det vanliga hittills

- Vissa sjöar i Umeå kommun är så hårt belastade att vi måste ställa större krav på rening av avloppsvatten, säger Hans Sandberg, miljöinspektör på Miljö- och hälsoskydd.