Ökad kostnad inom skolan i Ronneby

Gymnasieeleverna i Ronneby kan komma att kosta fem miljoner mer än beräknat.

Orsaken är att antalet elever ökar med omkring 100 stycken, vilket också innebär att fler elever går program i andra kommuner.

Gymnasieskolans budget för 2008 är drygt 112 miljoner kronor och nu kan alltså ytterligare fem miljoner kronor behövas.

- Prognosen är ännu mycket osäker så vi får avvakta, säger utbildningschef Tommy Ahlqvist till lokaltidningarna.