Dalarna

Ölförsäljningen ökar

Systembolaget i Dalarna ökade sin försäljning mätt i ren alkohol med 1,1 procent under januari och februari. I landet som helhet har det i stället skett en minskning med 0,7 procent. Det är framför allt ölförsäljningen som ökat i Dalarna, med 5.1 procent närmare bestämt. Vinförsäljningen har också ökat något men däremot har försäljningen av sprit minskat med 2,6 procent.