Laholm:

Upprörande vanvård av djur

Sjuttiofem nötkreatur omhändertogs i går av polis på begäran av miljö- och byggnadsnämnden i Laholm.

Det var efter en polisanmälan om att djuren for illa som en inspektion avslöjade att djuren stod till knäna i gödsel och att både vattenkoppar och foderkar var förorenade.

Sedan länsveterinären tillkallats fattades beslutet om att omhänderta djuren, som tills vidare tas om hand av en annan uppfödare i kommunen.