Stockholm

Tandläkare drog åtta tänder utan röntgen

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ger en varning till en tandläkare i Stockholm som dragit ut åtta tänder på en patient, utan att ha haft tillgång till röntgenbilder.

Patienten fick under några månader i slutet av 2005 och början av 2006 flera tänder utdragna av en tandläkare. I sin anmälan till hälso- och sjukvårdsnämnden skriver kvinnan att flera av tänderna borde ha kunnat sparats och att hålen i dem i stället borde ha lagats.

Tandläkaren har svarat att kvinnans tänder var i mycket dåligt skick och att hon därför var tvungen att dra ut tänderna.

Vem som har rätt är svårt att avgöra, enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Utredningen ger inte tillräckligt underlag för att bedöma om några av tänderna hade kunnat sparas, skriver nämnden.

Däremot visar utredningen att åtta av tänderna har dragits ut utan tillgång till röntgenbilder, vilket enligt nämnden är ”ett allvarligt avsteg från vetenskap och beprövad erfarenhet”. Därför utdelar nämnden en varning till tandläkaren.