Uppsala

Kommunen och psykiatrin lex Maria-anmäls

En husläkare i Uppsala har lex Maria-anmält både kommunen och den lokala psykiatrin till Socialstyrelsen. Läkaren är bestört över att ingen av huvudmännen tagit ansvar för en kvinna som på grund av sin ätstörning minskat från 52 kg till 34 kg i vikt på sju år.

Enligt läkaren har hennes skrivelse till psykiatrin inte ens besvarats och hon befarar att patienten ”kommer att dö av undernäring mitt emellan vårdgivarstolarna”.