Karlskoga

4 700 namn mot centralt badhus

Den politiska oppositionen i Karlskoga har samlat in 
4 700 namnunderskrifter mot ett badhus i centrum. De styrande socialdemokraterna har sagt att badhuset ska ligga i centrum men oppositionens namninsamling visar att många är emot det, säger Inga-Lill Andersson som är centerpartist i Karlskoga.

Enligt henne var det få som inte ville skriva under. Ungefär hälften av de som svarat vill ha badhuset på Näset och den andra hälften vid Nobelhallen, enligt Andersson.