Varberg:

Kampanj för kollektiva jobbresor

För att få fler att åka kollektivt till jobbet genomför Hallandstrafiken just nu en kampanj i Varberg där dom tio största arbetsplatserna i kommunen besöks.

Det handlar bland annat om besök på sjukhuset, Ringhals, kommunen och Värö bruk.

På arbetsplatserna informerar Hallandstrafiken om vilka möjligheter det finns att ta sig till och från jobbet med dagens kollektivtrafik.

Tanken är också att ta reda på om ett förändrat utbud av turer och tider skulle få fler att välja bussen och ställa bilen hemma.

Ett av dom företag som fått besök av Hallandstrafiken är Eson Pac i Veddige, med 160 anställda.

Idag åker bara ett fåtal av dom kollektivt till arbetet, eftersom de flesta jobbar tvåskift och buss och tågförbindelserna inte passar

Genom att besöka stora arbetsplatser som t ex sjukhuset i Varberg, Ringhals, kommunen och Värö bruk räknar Rolf Persson med att nå cirka 10 000 anställda. Målet är att var tjugonde av dom ska väja bort bilen till förmån för kollektivtrafiken.

Ett av dom företag som fått besök av Hallandstrafiken är Eson Pac i Veddige, med 160 anställda.

Tanken är alltså att färre ska ta bilen till jobbet, men också att andelen tjänteresor med bil ska minska.