Järnvägsutredning om Ostlänken förlängs

Den utställning om Ostlänken som skulle ha visats i vår blir uppskjuten till hösten.
Banverket vill dels att samhällsnyttan av järnvägsförbindelsen ska utredas noggrannare.

Kulturmiljön vid vissa riksintressanta områden i Östergötland och Sörmlands skall också studeras djupare.

Meningen är att utställningen skall visa vilka för och nackdelar som finns med de olika sträckningsförslagen som tidigare presenterats.

De områden som är intressanta ur ett kulturmiljö perspektiv är Löfstad slott, Kolmårdsbranten, Nyköpings åns dalgång och Trosaåns dalgång.