Sjukvård

Annonser för att hitta hepatit C

Region Skåne bör satsa på en annonskampanj för att hitta dem barn som kan ha smittats av hepatit C istället för att som man först tänkte gå igenom alla journaler.
Det föreslår verksamhetscheferna på de skånska barnklinikerna.

För några månader sedan rekommenderade Socialstyrelsen att alla barn som vårdats för vissa diagnoser mellan 1965 och 1991 och fått blod borde testas för hepatit C. Man identifierade också tre riskgrupper - för tidigt födda, hjärtopererade och de som behandlats för cancer.

Men att gå igenom alla journaler för att hitta dem blir ett ohanterligt arbete.

- Sammanlagt skulle en sjuksköterska eller läkare i Skåne behöva arbeta i två år för att försöka hitta de här barnen, säger Johan Cosmo som är verksamhetschef på barnkliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Istället vill verksamhetscheferna att man låter sig inspireras av hur läkare har gjort i Halland.

- Där har man istället gått ut med annonskampanjer och erbjudit alla som ingår i riskgrupperna att ta kontakt med sjukvården själva, säger Johan Cosmo.

Hepatit C kan ge komplikationer, som kroniska leverinflammationer och levercancer.