Stockholm

Mindre trafik med trängselskatt

Framkomligheten på flera infarter och innerstadsgator i Stockholm har förbättrats sen trängselskattena infördes.

Enligt Stockholms stads årliga trafikräkning har trafiken minskat med 18 procent under betalportalerna, i jämförelse med 2005. I innestaden har trafiken minskar med 5 procent.

Samtidigt har lederna runt stan har fått högre belastning. Trafiken i Södra länken har ökat med 7 procent sedan 2005, och trafiken på Essingeleden med 5 procent.

Det betyder att de permanenta trängselskatterna påverkat trafiken mindre än det försök som genomfördes under våren 2006.