Västernorrland

Fler och fler miljöbilar säljs

En tredjedel av de nya bilar som säljs i Västernorrland är miljöbilar. I Västernorrland såldes under januari-februari 210 miljöbilar. Samma period i fjol var andelen miljöbilar bara en dryg tiondel.

Den snabbaste ökningen av miljöbilsandelen sker i Jämtland, Norrbotten och Värmland, där andelen som köpt miljöbilar tidigare varit mycket lägre än i resten av landet.

Västernorrland har den sjunde högsta andelen miljöbilar i landet. Stockholms län har högst andel miljöbilar.