Skaraborg

Lagman gillar tingsrättssammanslagning

Regeringens förslag att lägga ned tingsrätterna i Lidköping och Mariestad och skapa en stor tingsrätt i Skövde, bygger på en flera år gammal idé.
Den lades i malpåse av den förra regeringen men blir alltså verklighet nu.
– Det är tre förlorade år. Jag kan inte se att det fanns någon anledning att vänta med den. Det är i princip samma förslag som nu genomförs, säger Skövdes lagman Henrik Ruhe.

Att tingsrätterna skulle bli färre har stått klart länge. Utredningen om detta drogs igång under den socialdemokratiska regeringstiden. Vid årsskiftet 2004/2005 kom ett förslag om sammanslagning i Skaraborg. 

Den förre justitieministern Thomas Bodström (s) lade dock utredningen åt sidan. Till skillnad från lagmannen Henrik Ruhe är socialdemokraten Urban Ahlin är glad över det:

– När Västra Götalandsregionen bildades sades att Mariestad skulle vara en myndighetsstad. Jag påminde Bodström om det. Han insåg också att avstånden mellan tingsrätterna skulle bli för långa, bland annat i Norrland. Den borgerliga justitieministern (Beatrice Ask, reds anm.) verkar inte ha insett det.

Nu talar allt för att förslaget blir verklighet 2010 istället. Sedan flera år också en ritning på hur en tillbyggnad av tingsrätten i Skövde kan se ut.

Den kommer att innehålla ett antal större och mindre rättssalar med högre säkerhetsnivå än vad dagens tingsrätter i Skaraborg har.

Henrik Ruhe tror inte att sammanslagningen kommer att innebär att någon behöver sägas upp:

– Åldersstrukturen bland kanslipersonalen är sådan att det kan ordnas med naturlig avgång och på domarsidan kan jag inte se några som helst problem. Det bör inte behövas några uppsägningar.