Region Värmland stödjer Selma-jubileet

Region Värmland stödjer Mårbackastiftelsen med 65.000 kronor för att producera en hemsida på nätet med samlade aktiviteter runt Selma Lagerlöfs 150-års jubileum.

Dels är det 150 år sedan hon föddes, och dels är det nästa år 100 år sedan hon som första kvinna mottog Nobels litteraturpris. Det är de tre organisationerna Mårbackastiftelsen, Selma Lagerlöfsällskapet och Selma Lagerlöfs Litteraturpris som under sommaren 2007 gjort en landsomfattande inventering av beslutade och planerade aktiviteter. Dessa ska nu samlas på en hemsida och även översättas till engelska och tyska.