Förslag:

Regionen tar över sjukvården 2011

År 2011 ska Region Halland ta över hälso- och sjukvården från landstinget.

Detta enligt ett förslag som de politiska partierna i Halland nu har enats om.

Politikerna vill att landstinget och kommunerna ska ansöka hos regeringen om att få bilda en halländsk regionkommun från 2011.

Regionen ska styras av ett direktvalt parlament precis som kommuner och landsting i dag - och regionen får rätt att ta ut skatt - för att betala sjukvård och regional utveckling.

Man kallar det visserligen för en halländsk variant - och moderaternas länsordförande Mats Eriksson medger att Halland egentligen har för liten folkmängd - men i övrigt tycker både han och Region Hallands Göran Karlsson (c) att man följer den statliga ansvarskommitténs förslag.

De säger sig också veta att regeringens handläggare kommer att föreslå att Halland får bilda en egen region.