STRÖMSUND

Vindkraft ger nya jobb till Strömsund

Strömsunds kommun förordas som ett av fyra nationella centrum för utveckling av vindkraft. Ett angeläget uppdrag som också kan ge nya jobb, enligt Karin Stierna som är ordförande i kommunstyrelsen.

Det är Energimyndigheten som föreslagit Strömsunds kommun som lämpligt för att få ett nationellt ansvar för utvecklingsfrågor som rör arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll av vindkraftverk.

Kalmar region föreslås fokusera på näringslivs-, affärsutveckling och marknadsföring av vindkraften.

Hallands län ska prioritera planerings- och tillståndsfrågor och Gotlands högskola ska ansvara för utbildnings-och kompetensfrågor, enligt förslaget.