Miljonregn över kvinnliga företagare

Tio projekt för eller med kvinnliga företagare har fått dela på drygt två miljoner kronor. Det är de första av de pengar som regeringen avsatt för att stärka kvinnligt företagande som delas ut i Sörmland. Ett av projekten har en väg gemensamt, det är 223an mellan Nyköping och Björnlunda där kvinnliga företagare fått 100 000 kronor för att kunna samverka och dra nytta av varandra. 

Det finns en hel del svårigheter som kvinnliga enmansföretagare står inför. Bara det att ha hand om en niomånaders baby samtidigt som arbetet ska utföras, kan vara nog så påfrestande.

Det har Åsa Ingårda fått känna av när hon tar emot Sveriges Radio Sörmland i sin konsthantverksbutik med sonen Tore på armen och han vill trots mammas försök inte sova. Åsa Ingårda är projektledare för Projekt väg 223. Hon menar att kvinnliga småföretagare är ensmamma och att det är mycket de måste kunna.

- Alltifrån att backa med släp, göra snygga foldrar, till att uppdatera hemsidan och sköta ekonomin. Men det blir bra mycket roligare om man också kan se att vi kan hjälpas åt, säger Åsa Ingårda.

Det var i höstas som länsstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att dela ut öronmärkta pengar som skulle stärka kvinnligt företagande. För Sörmlands del handlar det om 2,1 miljoner kronor under tre års tid. Samverkansprojektet runt väg 223 har redan fått många intressenter.

Till första mötet hörde ett trettiotal personer av sig berättar Åsa Ingårda.

- Här ute finns ingen post, ingen affär. Det finns ingenstans där man kan springa på varandra. Så bara det att vi 30 nu vet om varandra är oerhört värdefull eftersom vi kan vara varandras ambassadörer och försäljare, säger Åsa Ingårda.

Malin Marcko
malin.marcko@sr.se