IOGT till angrepp på Trosas alkoholpolitik

Trosa kommun prioriterar inte alkoholfrågor, trots att alkoholkonsumtionen ökat med över 20 procent de senaste tio åren. Det hävdar nykterhetsförbundet IOGT-NTO, och pekar på att kommunen saknar alkoholpolitiskt program. I Sörmland har de flesta kommunerna idag aktuella alkoholpolitiska program.

– Det är viktigt att man först och främst har ett alkoholpolitiskt program och att man dessutom uppdaterar det. Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat med mer än tjugo procent sedan 1998. Det förändrar mycket till det sämre och kräver nya åtgärder, säger Sven-Olov Carlsson, ordförande i IOGT-NTO.

Förbundet har nu öppnat en stödlinje för politiker och tjänstemän i kommunerna, som behöver råd och hjälp om hur man aktivt kan arbeta med att minska alkoholbruket och de skador som följer i dess spår.