Fastighetsägare förlorade avgiftsbråk

En fastighetsägare i Strängnäs måste betala den administrativa avgiften på 4 000 kronor till kommunen när han byggde ett nytt avlopp till sin fastighet. Det fastställer miljödomstolen, i en dom. Mannen ville att avgiften skulle sänkas till 800 kronor, eftersom kommunen inte varit på plats och besiktigat avloppet vare sig efter, eller under byggnationen. Men miljödomstolen går alltså istället kommunen tillmötes.