Fagersta

Fagersta satsar kooperativt

Nu planeras för nybyggnation av bostäder i Fagersta centrum. Men det handlar varken om vanliga hyresrätter eller bostadsrättslägenheter. I stället vill politikerna satsa på något nytt och bygga så kallade ”kooperativa hyresrätter”.

Det här är en boendeform som politikerna tycker att man bör se som en mer trygg investering än ett vanligt hus- eller lägenhetsköp.

- Kommunen garanterar insatsen, så man betalar en ganska rejäl insats men man är garanterad att få tillbaka samma belopp den dag man säljer, förklarar kommunalrådet Stig Henriksson i Fagersta.

Liksom i de flesta kommuner i Västmanland har man i Fagersta tidigare endast satsat på de mer traditionella hyres- och bostadsrättslägenheterna.

- Det här med kooperativ boendeform är något av ett mellanting. Målgruppen blir ju ganska mycket de som har tröttnat på att klippa gräs och skotta snö, säljer sitt hus, har pengar över och vill bo på ett bra sätt.

- Det här ska vara precis mitt i centrum. Det vill säga man ska ha nära till den kommersiella servicen, till äldreomsorgen där det finns matmöjligheter och så vidare och man är nära det folkliv som finns, fortsätter Stig Henriksson.

Bygget av det nya bostadshuset i centrala Fagersta kommer dock att kosta betydligt mycket mer än den första kalkylen visade.

Nu när det inte längre är möjligt för kommunen att få så kallat statligt investeringsstöd, samtidigt som högkonjunkturen skjutit byggkostnaderna i höjden, har den beräknade kostnaden för projektet stigit rejält berättar Stig Henriksson.

- Då talade vi om 25 miljoner mellan tummen och pekfingret, men den kalkyl vi gör nu är ungefär 50 procent dyrare.

Kommunen säger sig inte ha några problem med att finansiera bygget av det ”kooperativa hyreshuset”, däremot finns osäkerhet kring huruvida Fagerstaborna finner det tillräckligt attraktivt för att investera.

- Min bestämda uppfattning är att det är de som bor där som ska betala vad det kostar, inte de övriga skattebetalarna, påpekar Stig Henriksson.

I april ska kommunfullmäktige i Fagersta ta beslut om husbygget ska bli av eller inte. Men Stig Henriksson är övertygad om ett positivt beslut.

Nästa steg i processen blir då att samla in bindande intresseanmälningar från blivande hyresgäster, och till sist att upphandla själva bygget.

- 2009 så bör man kunna packa väskan och flytta in, avslutar Fagerstas kommunalråd Stig Henriksson.