Rätta VR-raden

Rätta V5 raden från Solänget: 9-7-9-14-3 Fem rätt ger 4.013 kronor.