Höjda temperaturer kräver anpassning

Att bara minska utsläpp av växthusgaser och leva klimatvänligt, räcker inte för att möta de hälsoeffekter den globala uppvärmningen för med sig. Det säger Kristie Ebi, rådgivare åt Världshälsoorganisationen, som i veckan gästar Sverige.

Kristie Ebi säger att vi måste anpassa oss till de värmeböljor, översvämningar och smittsamma sjukdomar som oundvikligen kommer, och vara beredda.

– Det oroväckande nu är att klimatet förändrar sig snabbare än det gjort de senaste tiotusen åren säger Kristie Ebi.

När Europa upplevde värmeböljan 2003 ökade dödstalen med 35 000, för människor var inte beredda på så höga temperaturer.

Kristie Ebi har arbetat länge med miljö och hälsa och är inbjuden av Totalförsvarets forskningsinstitut för att samarbeta med svenska forskare. Syftet är att anpassa det svenska samhället till det både varmare och vildare klimat som forskarna förutspår i klimatförändringens spår.

Docent Bertil Forsberg, vid Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, säger att man redan nu ser effekter av uppvärmningen.

– Vi har gjort analyser och tittat på dödligheten under varma dagar som redan förekommer i Sverige. Vi ser då att en riktigt varm sommarvecka har man i Stockholm ungefär 15 procent högre dödlighet, än under en sval sommarvecka.

– Skulle vi få en värmebölja som ligger utöver det vi tidigare erfarit så kanske det handlar om att vi har 30-40-50 procent högre dödlighet plötsligt, under en kortare period i alla fall. Så skulle det inte behöva bli om man inom hemtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård och så vidare visste mer om vilka patientgrupper som är de mest känsliga och vad man måste göra då för att minska riskerna för att äldre och sjuka personer ska avlida i samband med en värmebölja, säger Bertil Forsberg.

När Mölndalsåns vatten för två veckor sedan steg så mycket att SOS Alarm fick sina lokaler översvämmade och driftcentralen slogs ut, var det ett tydligt exempel på bristen på beredskap för nya väderhändelser i klimatförändringens spår.

– Även om man inte kan koppla enskilda väderfenomen till klimatförändringen så visar de varje gång att människor inte är beredda, säger Kristie Ebi.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se