Bantad utbildning blev ingen succé

Regeringens bantade utbildningspaket för obehöriga lärare har inte blivit någon succé. Trots stort intresse kommer endast omkring 700 av 2 400 utbildningsplatser att ha använts när programmet avslutas i höst.

Orsaken till att mer än hälften av ansökningarna avslås är att utbildningen kortats från 90 till 60 poäng. Något som gör att de obehöriga lärarna inte kommer att kunna uppnå full behörighet, skriver Sydsvenskan.

Hösten 2007 sökte 730 obehöriga lärare till utbildningen. Av dem blev bara 46 procent antagna, och av de var dem flesta nästan färdigutbildade lärare.

Antalet obehöriga lärare har på tio år ökat från 15 till 23 procent. Vissa lärarkategorier har fler obehöriga än andra som till exempel hemspråkslärare och lärare i praktiska ämnen.