Etanol även i lastbilar

Etanol kan bli ett alternativ som drivmedel för lastbilar i Sverige.

Det finns planer på att bygga ett nät av etanoltankställen för långtradare och andra tunga fordon på en rad orter.

Lastbilar behöver en annan blandning av etanol än personbilarnas E85. Och eftersom vanliga bensinstationer saknar sån lastbils-etanol, så har etanoldrift hittills inte varit något alternativ för långtradare.