Örnsköldsvik

Kommunanställda bör öka IT-säkerheten

På uppdrag av Örnsköldsviks kommun har företaget Komrev granskat IT-säkerheten inom kommunen.

Granskningen visar att säkerheten generellt är god, men vissa brister finns. Bland annat uppmanas kommunen att förbättra sin information och utbildning av chefer och anställda inom IT-säkerhet för att öka medvetenheten om vilket ansvar man har.