Vill starta nytt flygbolag i Gällivare

Företag inom besöksnäringen i Gällivare vill starta ett eget flygbolag. Detta för att kunna nå andra orter än Stockholm från Gällivare och för att få en flygtrafik som passar den växande besöksnäringen.

– Besöksnäringen i sig kollar på ett privat flygbolag och möjligheter att kunna starta ett sådant om vi inte får bättre förhållanden än de som är i dag, säger Johanna Mattsson vd för Gellivare Lappland.

Planerna på ett flygbolag ägt framförallt av besöksnäringen kan tänkas bli verklighet redan inom ett par år. Det finns nedtecknade tänkta flygrutter och idéerna har lagts fram till vissa personer inom Gällivare kommun och där har kommit ett positivt gensvar liksom från olika delar av näringslivet som inte heller är nöjda med dagens flygtrafik.

Tanken är fler destinationer och inte bara till Stockholm.

– Vi ser gärna att vi har en flyglinje som går till Helsingfors, kanske någonstans ännu längre söderut. Vi kan inte ta några beslut, det är kommunen. Vi kan bara initiera nya destinationer sedan är det alltid de som beslutar om flygbolaget får landa eller inte, förklarar Johanna Mattsson.

Nu blir det en avvaktan på Rikstrafikens nya upphandling som ska träda i kraft till hösten, för att se hur flygtrafiken kommer att fungera med tidtabeller, priser och kapacitet.

Om inte förväntningarna uppfylls fortsätter arbetet med att starta ett flygbolag eftersom flyget anses vara viktigt för alla.

– Det är inte bara att starta upp ett flygbolag man måste följa alla regler och lagar som vi har i Sverige, säger hon.

Skulle det här konkurrera med det som Rikstrafiken i dag handlar upp?

– Nej vi vill inte det. Vi vill hitta en lösning där det som Rikstrafiken handlar upp står till våra mål. Men vi måste se på vad vi behöver, för att kunna göra vår utbyggnad, säger hon.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se