Vårdcentralsjouren

Bara ett av tio samtal besvaras

Det är mycket svårt att komma fram till vårdcentralernas jourmottagning i Örebro på telefon. Bara var tionde samtal till jouren blir besvarat. Jourmottagningens chef Anders Swenson är självkritisk

Allra svårast att komma fram till jouren är det på slutet av eftermiddagen kring 17-tiden när jouren öppnar.
Därför har man nu på försök börja svara i telefon redan från klockan 15.
En förklaring till att bara ett av tio samtal till jouren blir besvarade är att många ringer på andra tider än kvällar och helger när jouren är öppen.
Anders Swenson som är chef för jourmottagningen tror det beror på att det kan vara att komma fram på telefon till vårdcentralerna och på en osäkerhet om vart man ska vända sig.
Anders Swenson hoppas att under året kunna tillsätta fyra vakanta tjänster på vårdcentralsjouren för att göra det lättare att få svar.