SVERIGE

Fåglar påverkas av klimatförändringar

Den här milda vintern har många fåglar setts som normalt inte ska finnas här. På Ringmärkningscentralen i Stockholm samlas data om fåglar. Där märks klimatförandringarna tydligt.